192,5. MGP Dubbel Trubbel Special: Versionshistorik

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Val av diff: markera i radioknappen för att jämföra sidversioner och tryck enter eller knappen längst ner.
Förklaring: (nuvarande) = skillnad mot senaste sidversion; (föregående) = skillnad mot föregående sidversion; m = mindre ändring.

10 januari 2022

  • nuvarandeföregående 11.4110 januari 2022 kl. 11.41Frameloose diskussion bidrag 785 byte +785 Skapade sidan med 'Denna veckan ligger Pastillen nedbäddad, sjuk i Flurona som är Corona och säsongsinfluensa samtidigt och i s.k. samsjuklighet (som är ett tillstånd när två olika sjukdo...'